هوش هیجانی (قسمت دوم)

بررسی هوش هیجانی (قسمت دوم)

در این مقاله از معامله گر سه بعدی به هوش هیجانی (قسمت دوم) می پردازیم. اگر یادتان باشد در قسمت مربوط به بررسی مکانیزم مغز انسان راجع به مغز میانی (مغز احساسی) وهمین طور مغز منطقی (نئوکورتکس) به طور مفصل صحبت کردیم و دیدیم که مغز احساسی یا میانی که به لیمبیک نیز معروف است.

تمامی احساسات، عواطف و هیجانات ما را تشخیص می دهد و نسبت به آنها دستور صادر می کند. نئوکورتکس هم به صورت منطقی و عاقلانه اطلاعات و ورودی های مختلف را تحلیل میکند و بهشان پاسخ می دهد.اجازه بدهید با یک مثال ارتباط بین لیمبیک و نئوکورتکس را بیشتر برایتان توضیح بدهم. اگردستتان را روی شعله آتش بگیرید چه اتفاقی میافتد؟

خب محض اینکه آن را روی شعله می گیرید به دلیل گرمای زیاد بلافاصله آن را از روی آتش برمی دارید. فکر میکنید مدت زمانی که دستتان روی شعله بود چقدر بود؟ شاید عددی کمتر از یک دهم ثانیه باشد. چون به محض اینکه حرارت را حس می کنید واکنش نشان میدهید و دستتان را کنار می کشید.

حرارت و گرما همان ورودی مغز شماست و کشیدن دستتان از روی شعله واکنش تان به این ورودی است که خیلی سریع انجام میشود. اما اجازه بدهید که کمی ریز تر بشویم و ببینیم در مدت زمانی که دستتان حرارت را حس کرده و شما از روی شعله به سرعت کشیدید چه فعل و انفعالاتی در مغز شما انجام شده است.

وقتیکه حرارت به پوست دستتان رسید رشته اعصاب زیر پوست این حرارت را تشخیص می دهد و اینورودی را به صورت پیام الکتریکی و به کمک سایر اعصاب به مچ، آرنج و بعد پشت گردن می رساند و این ورودی از قسمت بصلالنخاع وارد مغز میشود و قسمت لیمبیک وقتی ورودی را دریافت و حرارت را شناسایی کرد به دست فرمان میدهد که داغ است و شما دستتان را میکشید و این فرمان از همان مسیری که وارد لیمبیک شده بود به کف دست برمی گردد.

حالا فرض کنید شخصی به شما پیشنهاد می دهد که اگر 5 ثانیه دستتان را روی شعله نگه دارید ۱۰میلیون تومان گیرتان می آید. شما پیش خودتان فکر میکنید ۱۰میلیون تومان ارزشش را دارد که۵ثانیه حرارت را تحمل کنیم.

قبول میکنید و دست تان را روی شعله میگیرید. در این لحظه لیمبیک حرارت را تشخیص میدهد و دستور میدهد که دست را بکش و شما یک چالشی درون خودتان حس میکنید انگار قرار است دست تان را بکشید ولی شما مقاومت میکنید چون قرار است ۱۰میلیون تومان بابت این مقاومت دریافت کنید.

به نظر شما این دستور ار کی صادر کرده است؟ بعله، مغز منطقی (مغز نئوکورتکس) با استدلال و تحلیلی که انجام داد به شما دستور داد که مقاومت کن تا ۱۰میلیون تومان را دریافت کنی. حالا اگر بخواهیم به زبان خیلی ساده هوش هیجانی را برایتان توضیح بدهم که بتوانید ارتباط بهتری باهاش برقرار کنید باید بگویم هوش هیجانی درحقیقت ماهیت ارتباط بین لیمبیک و نئوکورتکس است.

هر چقدر پالس های الکتریکی در مغز بیناین دو بخش با سرعت بیشتری رد و بدل شود و ارتباط بین این دو بخش بیشتر باشد هوش هیجانیفرد بالاتر است و هر چقدر این ارتباط ضعیف تر باشد و یا از طرف نئوکورتکس پیامی دریافتن شود هوش هیجانی فرد ضعیف تر است و فقط بر اساس دستورات احساسی لیمبیک عمل می کندو تصمیم می گیرد.

به عبارت دیگر اگر به ازای هر ورودی که وارد مغزمان میشود و فقط یکواکنش نشان بدهیم به این معنی است که نئوکورتکس در جریان پاسخ دادن به این ورودی نقشی نداشته و ضریب هوشی هیجانی مان خیلی پایین است.

بعضی اوقات آنقدر سرعت پاسخگویی لیمبیک بالاست که مغز از کار میافتد و نئوکورتکس قدرت و سرعت رساندن پیام را ندارد. مثلاوقتی شما در حال قهقهه زدن هستید و نمی توانید جلوی خندیدن تان را بگیرید نئوکورتکسمیگوید نخند اما شما نمی توانید به دستورش عمل کنید و به خندیدنتان ادامه میدهید.

این دقیقامثل همان لحظه ایست که یک معامله گر خیلی باید حواسش را جمع کند و اسیر احساساتش نشود و کنترلش به دست لیمبیک نیافتد.

مثلا معامله ای را که می توانسته قبلا و در قیمتهای مناسبت ریواردش بشود، شروع نکرده است و حالا یا دلیل آن ترس بوده یا حواسش نبوده یا هر دلیل دیگری،می بیند قیمت همینطور دارد بالا می رود و ترس جا ماندن از بازار و سود نکردن را دارد (.)FOMO دقیقا در نقطه ای وارد میشود که بالاترین حد قیمت آن نماد بوده است و نباید این کار را می کردهاست.

نئوکورتکس در این لحظه میگوید نباید بخری اما معامله گر توجهی نمیکند و قوانین استراتژیش را زیر پا میگذارد. این شخص دقیقا اسیر احساساتش شده است و دقیقا نتوانسته است هیجاناتش را کنترل کند. در واقع این لیمبیک مغزش است که باعث شده است چنین ورود اشتباهی کند.

حالا بگذارید یک مثال بزنم فرض کنید با یکی از دوستان تان در اتاق نشسته اید و دارید راجع بهمعامله گری هایتان حرف میزنید و البته نیم نگاهی هم به سیستم تان می اندازید تا اگر سیگنال خوبی دریافت کردید معامله ای را شروع کنید. یک لحظه متوجه میشوید که الان وقت آن است که وارد معامله ای بشوید.

با سیگنالی که از بازار گرفته اید با ذوق و شوق معامله ای را آغاز می کنید و منتظر می مانید تا سودی از این معامله بدست بیاورید. همینطور که پر انرژی در حال گپزدن هستید نگاه تان به چارت قیمت میافتد و می بینید معامله تان وارد ضرر شده است. در این لحظه شما دچار هیجانات نامناسب شده اید.

تپش قلب گرفته اید دستان تان یخ کرده است و دیگرحال و حوصله هیج کس را ندارید. ترجیح می دهید تنها باشید و حواستان فقط به معامله تان باشد.در این زمان شما تحت تاثیر فرمانهای لیمبیک قرار گرفته اید یعنی هوش هیجانی تان در این لحظه ضریب عددی پایینی دارد.

اما هر معامله گر حرفه ای می داند در هر معامله احتمال ضرر وجود داردپس با دیدن ضرر بخاطر EQ قدرتمندی که دارد دستورات لیمبیک که مبنای احساسی دارند را نادیده میگیرد و به کمک پیام هایی که نئوکورتکس بهش ارسال میکند احساساتش را کنترل میکند تا حرکت اشتباهی در بازار نکند.

حتی شاید همینطور و با انرژی قبلی اش به گپ و گفت ادامه بدهد. اجازه بدهید یک مثال دیگر برایتان بزنم. فرض کنید وارد معامله ای شدید که قیمتش مثل موشکدارد بالا میرود. قوانین استراتژی به شما میگوید در اولین تارگت 50درصد معامله تان را باید ببندید. در واقع این فرمانی است که از نئوکورتکس مغز شما صادر شده است.

اما در این لحظه اگر هوش هیجانی شما پایین باشد چون لیمبیک شما فعالیت بیش از حدی دارد به شما می گوید نمیخواهد این کار را انجام دهید و می توانید صبر کنید تا کل معامله را در قیمت های بالاتری ببندید و سود بیشتری بکنید. اینجاست که شما اسیر احساسات تان می شوید و نمی توانید آن را کنترل کنید و به این دلیل در معامله می مانید.

قیمت کمی بالا میرود و شما خوشحال هستید که معامله را نبستید ولی چند لحظه بعد ورق کاملاً بر میگردد و قیمت تمام مسیری را که بالا رفته بود حالا برگشته و شما یک معامله ای را که می توانستید در سود ببندید حالا در ضرر می بندید. در واقع این بار هم شما پیام نئوکورتکس را نادیده گرفتید.

حالا بگذارید کمی از معامله گری فاصله بگیریم و در مورد نقش هوش هیجانی در زندگی عادی مان صحبت کنیم قبل از هر چیز باید بگویم داشتن هوش هیجانی بالا اصلا به این معنی نیست که هیجان تان را سرکوب کنید اتفاقاً باید این هیجانات را بروز بدهید اما به صورت مدیریت شده.

اگر بتوانید در هر لحظه احساسات تان را بروز دهید وآن را تحت کنترل تان داشته باشید یعنی هوش هیجانی قدرتمندتری دارید.فرض کنید با شخصی دعوایتان شده است. هوش هیجانی نمیگوید عصبانی نشو بلکه می گوید حد عصبانیتت را کنترل کن. اگر زد و خوردی انجام شد نمی گوید نزن می گوید حواست باشد که چجوری میزنی، آسیب جدی وارد نکن. در واقع حرفش این است که در هر لحظه دعوا به خودتمسلط باش. در قسمت های بعد باز هم در مورد هوش هیجانی برایتان صحبت میکنم.

معامله با الگو نمودار گوه ای
معامله با الگو نمودار گوه ای
لینک کوتاه مقاله

https://traderfx.ir/?p=11599

مدرس دوره

استاد مهربان

سطح دوره​

فوق پیشرفته

تعداد جلسات​

73 ویدیو

هزینه دوره​

کاملا رایگان

Question mark

هر گونه سوال، پیشنهاد یا انتقادی در رابطه با دوره رایگان آموزش اکسپرت دارید در بخش دیدگاه‌ها مطرح نمایید تا بتوانیم بهترین آموزش ها را برای شما علاقمندان به آموزش ربات نویسی تهیه کنیم.